La revista Ucrònica. Lliteratura i Vanguarda, naix en dos finalitats ben marcades: difondre la lliteratura de calitat que s’està publicant en el món i el fomentar autors valencians, dotant-los d’us espai per a la promoció i la millora de la seua obra.

Darrere d’esta revista se troba l’associació sense ànim de lucre La llimera del Corral. Pensament i Vanguarda, que conta entre els seus fins la promoció i potenciació de la cultura valenciana.

BACK TO TOP