La Fàbrica de Lletres és el proyecte formatiu de l’Univers Ucrònica. Ací podreu trobar i apuntar-vos a les propostes formatives relacionades en la lliteratura naixcudes de les ments malpensants de la gent que forma Ucrònica.

Pròximes formacions

BACK TO TOP